Waarden, en de waarde van onbewuste regels

Nog steeds worden mensen aangenomen op hun cv... Is het niet handiger om mensen aan te nemen op attitude, zelfkennis en vooral waarden. Waarden zijn dingen die jij belangrijk vindt. Waarden zijn dingen als: openheid, gezelligheid, geluk, rust, ontwikkeling, groei, echt, authentiek, gezin enz. 

Waarden bepalen je gedrag, je gedrag wordt gestuurd door je waarden. Als jij je gezin op nummer 1 in je waardelijst hebt staan is de kans redelijk aanwezig dat je om 17:00, einde werktijd, naar huis gaat. Werk je echter in een bedrijf waar er een waarde is die zegt: je gaat pas weg als het werk af is (dus niet alleen je eigen werk, maar ook dat van anderen), dan ontstaat er al gauw wrijving.

Hoe goed je ook bent opgeleid, hoe goed je ook je best doet, hoe goed ook je collega’s (met andere waarden) hun best doen.... er ontstaat vanzelf een minder prettige sfeer.

Het is belangrijk om je waarden te kennen en te onderkennen. Stel jezelf eens de vraag: Wat vind ik belangrijk in mijn werk. Vraag jezelf door totdat je de voor jou 3 belangrijkste waarden hebt. Zet vervolgens de waarden in de juiste volgorde van belangrijkheid. En vraag je vervolgens af of die nu in je werkomgeving dezelfde zijn. 

Je kunt dit ook doen in of met je gezin of je kunt je waardelijstje opstellen die jij, vaak onbewust, hanteert in vriendschappen. Doe dit ook eens in je relatie. Als bij jou namelijk avontuur in je lijst voorkomt en bij je partner zekerheid, dan is het goed om dit van elkaar te weten... dit scheelt een hoop pijn.

Copyright (C) 2019 New Life University - Alle rechten voorbehouden.